Udsætning af brasen

Der er brasener i mange danske søer, som regel i et betragteligt antal. Udsætning af brasen i søer, som allerede indeholder en bestand, vil derfor sjældent være aktuelt. Udsætning i søer, hvor brasen ikke findes, er problematisk, da brasen, alt efter søens indhold af næringsstoffer, kan gøre søen grøn og uklar, hvilket er uønsket i forhold til miljømålene for danske søer. Ligeledes kan udsætning af brasen i nydannede søer ikke anbefales. Miljøtilstanden i nydannede søer er ustabil, og tilstedeværelsen af brasen øger risikoen for, at søen bliver grøn og uklar. 

Husk at der altid skal søges tilladelse til udsætning. Læs mere her.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 
https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-brasen/udsaetning
25 FEBRUAR 2024