Regulering af brasenfiskeri

Der er ingen danske erfaringer med regulering af sportsfiskeriet efter brasen. En genudsætning af rekordindivider kan sikre, at disse fisk kan blive fanget af andre, men selvfølgelig kun så længe brasen ikke skades af genudsætning. Modsat andre arter findes der ingen undersøgelser af, hvordan brasen klarer genudsætning. Men mærkningsforsøg peger på, at store brasen er ganske robuste overfor håndtering. 

Uklare søer indeholder mange brasener i mellemstørrelser og med få rigtig store individer. De mange brasener vil i disse søer ofte udgøre et miljøproblem, og her kan det være en fordel for miljøet i søen ikke at genudsætte fiskene. Det er dog næppe muligt at lave biomanipulation gennem sportsfiskeri, da mængden af fisk, som behøver at blive fjernet, alt efter søens størrelse, ofte overstiger mange tons.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 
https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-brasen/fiskeregulering
23 MARTS 2023