Forbedring af levesteder for brasen

Antallet af brasen er sjældent begrænset af manglende gydeområder. I stedet er mængden og størrelsesfordelingen af brasen tæt forbundet med søens miljøtilstand. Jo mere klarvandet søen er, jo større er gennemsnitsstørrelsen på brasen. Det skyldes, at der vil være færre individer, men at fiskene til gengæld vokser hurtigt. Omvendt vil en brasenbestand i en uklar sø ofte bestå af rigtig mange individer, der til gengæld vokser langsomt, da de konkurrerer om føden. Ønsker man at fange store brasen, vil chancerne derfor være størst i klarvandede søer. 

Kan man selv gøre noget?

Man laver aldrig indgreb i en sø alene for at tilgodese brasenbestanden, pga. den negative effekt, brasen har for søens miljø. Men det er sandsynligt, at en succesfuld sørestaurering vil resultere i en bestand af færre og større brasen. Man kan normalt ikke selv restaurere en sø, det er primært en opgave for miljømyndigheden, dvs. ofte kommunen. Læs mere om sørestaurering her. 

Gå i dialog med myndighederne 

Sportsfiskerens rolle kan f.eks. være at gøre myndighederne opmærksom på, at en given sø har næringsstof-problemer med en bestand af små, magre brasener samt evt. medvirke til, at der bliver indsamlet informationer, som kan dokumentere problemets omfang. Det kunne være via vandmiljøagentordningen, hvor man hjælper med til at overvåge vandets klarhed. Læs mere om, hvordan du bliver vandmiljøagent her. 

Tilbyd arbejdskraft

En anden rolle for sportsfiskerne kunne være at tilbyde arbejdskraft for den myndighed (ofte kommunen), som overvejer sørestaurering i en given sø. Sørestaurering er nemlig ofte meget arbejdstung og dermed en forholdsvis dyr metode. Frivillig arbejdskraft kan derfor være en hjælp.   

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har hørt, at biomanipulation ødelægger karpefiskeriet i søerne. Er det rigtigt? Se svaret her.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-brasen/forbedring-af-levesteder
17 APRIL 2024