Pleje af skallebestande

Skalleaeg_paa_ruse_
Skallens æg klæber sig fast til grene, sten og andre strukturer, i dette tilfælde på en ruse.

Generelt er fiskeriet efter skaller ikke særligt populært blandt danske sportsfiskere. De danske erfaringer med forbedring af fiskeriet er derfor få.  

Hvis der er mange små og kun få store skaller i en sø, skyldes det ofte, at levestederne ikke er optimale på grund af søens dårlige miljøtilstand.

DTU Aqua rådgiver gerne om, hvorvidt det er muligt at forbedre skallefiskeriet i en given sø. For at vurdere, hvad der eventuelt begrænser fiskeriet, er det dog nødvendigt med kendskab til en række miljøfaktorer i søen, især vandets klarhed. Viden om skallernes udvikling i antal og størrelse er normalt også en betingelse. 

Viden er vigtig

Findes der ingen information om dette, anbefaler DTU Aqua, at man begynder at udfylde fangstjournaler på søen og/eller tilmelder sig som vandmiljøagent, der jævnligt måler søens sigt. Læs mere om vandmiljøagent her. 

Standardiserede fangstjournaler og sigtmålinger kan nemlig efter en årrække give viden om skallebestandens trivsel. Læs mere om fangstjournaler her.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-skalle
19 MAJ 2024