Udsætning af skaller

Skallen findes i næsten alle danske søer og som regel i betydelige mængder. Udsætning af skaller, hvor den allerede findes, er derfor ikke aktuelt. 

Udsætning af skaller i nydannede søer kan ikke anbefales. Det skyldes især, at miljøtilstanden i nydannede søer er ustabil. Tilstedeværelsen af skaller kan hurtigt gøre søen grøn og uklar, hvilket er uønsket i forhold til miljømålene for danske søer. 

Husk at der altid skal søges tilladelse til udsætning. Læs mere her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-skalle/udsaetning
12 APRIL 2024