Pleje af aborrebestande

Aborrerne_bliver_ikke_saa_store_i_uklart_vand_
Aborrer bliver ikke så store i uklart vand.

Pleje af aborrebestande er ofte et spørgsmål om enten at regulere fiskeriet eller, når det gælder uklare søer, forbedre miljøtilstanden. Udsætning af aborrer er kun aktuelt i særlige tilfælde.

DTU Aqua giver gerne rådgivning om, hvorvidt det er muligt at forbedre aborrefiskeriet i en given sø. For at vurdere præcist, hvad der eventuelt begrænser fiskeriet, er det dog nødvendigt med kendskab til en række miljøfaktorer (især vandets sigtdybde) i søen. Dertil er viden om aborrens udvikling i antal og størrelse normalt også en betingelse. 

Viden er vigtig

Findes der ingen information om vandmiljøet eller sammensætningen af søens fiskebestand, anbefaler DTU Aqua, at man begynder at udfylde fangstjournaler på søen og/eller tilmelder sig som vandmiljøagent, der jævnligt måler søens sigtdybde. Læs mere om vandmiljøagent her. 

Standardiserede fangstjournaler og sigtmålinger kan nemlig efter en årrække give tilstrækkelig viden, til at målrettet fiskepleje kan foregå. Læs mere om fangstjournaler her. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laver man skånsom genudsætning af aborrer? Se svaret her.
Hvad er bedst at vide, når man skal pleje aborrebestande; vandmiljøet eller fangstjournaler? Se svaret her.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-aborre
21 MAJ 2022