Udsætning af aborre

Grundet sin store evne til at formere sig naturligt er der normalt ikke behov for udsætning af aborrer i søer, hvor der allerede er en bestand. Hvis eksisterende bestande ikke trives (f.eks. langsom vækst eller lille maks. størrelse) eller er fåtallige, vil det som oftest skyldes en dårlig miljøtilstand i søen eller for hårdt fiskeri. 

Husk at der altid skal søges tilladelse til udsætning. Læs mere her. 

Udsætning i nydannede søer

Aborrer spiller en stor rolle for miljøtilstanden i søer. Som rovfisk sikrer de, at mængden af småskaller og småbrasen bliver holdt i ave, hvilket er vigtigt for søens miljøtilstand. I nydannede eller genskabte søer uden tilløb og afløb er det derfor en god ide at etablere en aborrebestand. 

Ofte vil nydannede eller genskabte søer stå i forbindelse med andre søer, og aborren indvandrer hurtigt af sig selv. I de få nydannede søer, hvor der ikke er mulighed for, at aborrer kan indvandre naturligt, kan der være behov for at introducere aborrer gennem udsætning. 

Alt efter søens størrelse anbefaler DTU Aqua, at man udsætter et antal på mindst 1500 individer fordelt på både store (over 15 cm) kønsmodne fisk og mindre (10 – 15 cm) ungfisk. På den måde sikrer man, at der vil være flere årgange repræsenteret, og at der er tilstrækkelig genetisk variation blandt de udsatte fisk. Samtidig vil de kønsmodne individer sikre, at den første reproduktion sker hurtigt. Normalt vil en enkelt udsætning være tilstrækkelig.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 
https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-aborre/udsaetning
28 NOVEMBER 2021