Pleje af geddebestande

Genudsaetning_af_gedde_
Nænsom genudsætning af store gedder kan forbedre fiskeriet efter trofæ-gedder.

Som for mange andre arter er der tre muligheder for at forbedre fiskeriet efter gedde, nemlig forbedring af levesteder, regulering af fiskeriet og udsætning. Udsætning bruges dog sjældent. I nogle søer kan mangel på gyde- og opvækstområder resultere i en lille bestand. Fiskeriet efter store gedder kan forbedres gennem fiskeriregulering.

DTU Aqua rådgiver gerne om, hvorvidt det er muligt at forbedre geddefiskeriet i en given sø. Viden om geddens udvikling i antal og størrelse er dog normalt en forudsætning. Findes der ingen information om dette, anbefaler DTU Aqua, at man begynder at udfylde fangstjournaler om fiskeriet på søen. Standardiserede fangstjournaler kan nemlig efter en årrække give viden om geddebestanden i søen. Læs mere om fangstjournaler her.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-gedde
19 MAJ 2024