Regulering af geddefiskeri

Der findes en række frivillige reguleringsmetoder, som man kan anvende for at styrke bestanden af gedder. Reguleringerne er i de fleste tilfælde rettet mod at beskytte de største fisk. 

Det er efter alt at dømme umuligt at udrydde en geddebestand gennem fiskeri, så selv om der bliver fisket hårdt på en bestand, vil geddebestanden bestå. Til gengæld er det dog forholdsvis nemt at bortfiske de største gedder, da de normalt kun optræder i et lille antal. 

Mange sportsfiskere har et ønske om at fange netop store gedder, og for at sikre denne mulighed findes der en række reguleringstiltag. Disse kan man indføre enkeltvis eller kombinere. 

Catch and release beskytter de største individer

Antallet af store gedder f.eks over 80 cm i en sø er normalt ganske få. Hårdt fiskeri på søen efter store gedder vil medføre, at disse bliver mere sjældne. Såfremt der på en sø er et ønske om et bedre fiskeri efter store gedder, anbefaler DTU Aqua, at man genudsætter de største gedder. Læs mere om korrekt genudsætning her.

Catch and release med fangstvindue giver fisk til køkkenet og store fisk i søen

Rigtig mange vil gerne hjemtage en gedde til en gang fiskefrikadeller. Indfører man såkaldte fangstvinduer, kan man kombinere dette ønske med, at man samtidig beskytter de allerstørste gedder og derved trofæfiskeriet. 

Et typisk fangstvindue vil betyde, at man hjemtager fisk mellem f.eks 55 og 75 cm men genudsætter alle gedder større end dette. Læs mere om fangstvindue her. 

Fangstbegrænsning

Det er også muligt at indføre en fangstbegrænsning på gedderne, f.eks. at der højst hjemtages en fisk pr. tur. Det vil i nogen grad sikre, at fiskene fordeles jævnt blandt søens brugere - men ikke nødvendigvis beskytte de største eksemplarer. Læs mere om fangstbegrænsninger her.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-gedde/fiskeregulering
28 NOVEMBER 2021