Færre hjemtagne fisk

Et loft over antallet af fisk, man må tage med hjem, betyder at færre fisk dør som følge af fiskeriet. Det kan forhindre, at bestanden bliver sårbar. I nogle søer er antallet af fisk, man må hjemtage pr dag eller pr år, derfor begrænset. 

Det er samtidig muligt at indføre årlige kvoter, sådan som det er praksis i forvaltningen af laks i de Vestjyske vandløb. Et kvote-system kræver, at man har godt styr på, hvor mange fisk, der fanges. Ellers risikerer man, at fiskeriet fortsætter længe efter, at kvoten er opfyldt.    

Hvordan fungerer det at hjemtage færre fisk?

Man vedtager, hvor mange fisk af en bestemt art, hver enkelt person må hjemtage pr. tur eller pr. sæson. Samtidig kan man vælge at sætte et samlet loft for, hvor mange fisk, man må hjemtage, en såkaldt kvote. Når kvoten er opfisket, skal alle fisk nænsomt genudsættes. Ofte er det lokale fiskeriforeninger eller fiskelaug, som indfører reglerne omkring begrænsning af fangst. Læs om reglerne for frivillig regulering her.

Virker det at hjemtage færre fisk?

Daglig begrænsning i det antal fisk, hver person må hjemtage, er en god måde til at sikre, at flest muligt får glæde af fiskeriet. Det er også en brugbar metode i forbindelse med stimefiskeri, hvor man kan fange mange fisk. Her kan et dagligt fangstloft sikre, at der ikke bliver høstet et uønsket antal fisk pr. person.  

Kender man fiskebestandens antal og og størrelsesfordeling, kan bestanden beskyttes mod overfiskeri via et kvotesystem. Desværre er tilstrækkelig viden om fiskebestandene i de danske søer sjælden. I den forbindelse kan standardiserede fangstjournaler øge vores viden betragteligt.  

Fangstjournaler kan dokumentere effekten

For at få indblik i, om en begrænsning i fangsten har en effekt, anbefaler DTU Aqua, at man i sammenhæng med en begrænsning af hjemtagne fisk beslutter sig for at indføre fangstjournaler for dem, der fisker på søen. Omhyggeligt udfyldte fangstjournaler kan efter en årrække give dokumentation for effekten af begrænsningen i hjemtagne fisk.  Læs om, hvordan man kommer igang med fangstjournaler her.

Eksempler på fiskevande med begrænsning i antal hjemtagne fisk 

Sønderjysk Sportsfiskerforening: Højst 3 gedder pr år. alle søer.
Klokkerholm Sportsfiskerforening: Højst 2 aborrer pr. tur, Klokkerholm Møllesø. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 


https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer/begraensning-i-antal-hjemtagne-fisk
18 JULI 2024