Udsætning af fisk i søer

Udsætning af ål
De naturlige fiskebestande kan i særlige tilfælde være så små, at det kan være nødvendigt at udsætte fisk, f.eks. ål som her. Udsætninger kræver altid en tilladelse fra Fiskerikontrollen.

Udsætning

Man kan skabe et bedre fiskeri gennem pleje af fiskenes levesteder eller regulering af fiskeriet. I sjældne tilfælde kan det være relevant at udsætte fisk. Det er især ål, ørred og krebs der udsættes i søer. I den forbindelse kan fisketegnsordningen give tilskud. 

Husk at man aldrig må sætte fisk ud uden tilladelse. Det gælder også, hvis du selv ejer søen. Læs mere om tilladelser her.

I nydannede søer kan det være en god ide at sikre en god fiskesammensætning i søen fra starten ved at sætte fisk ud. I små nygravede søer, der er lavet for at forbedre forholdene for padder, sættes der ikke fisk ud.  

Nogle arter, f.eks. karper, vælger man som regel ikke at sætte ud, fordi de kan have en dårlig effekt på søens miljø. Læs mere om karper.

Du kan finde oplysninger om regler, råd og vejledning for fiskeudsætninger i menuen til venstre. DTU Aqua anbefaler kun udsætning af ganske få arter. Klik nedenfor for at læse mere om udsætninger af forskellige arter. 
Aborre, Brasen, Gedde, Krebs, Sandart, Skalle, SuderØrred, Ål 

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor sætter man ikke karper eller græskarper ud? Se svaret her.
Hvorfor må jeg ikke sætte fisk ud i min egen private sø? Se svaret her.
Hvorfor er det en dårlig ide, at sætte skaller ud i min sø? Se svaret her.
Hvilke fisk er bedst at sætte ud i min sø? Se svaret her.
Hvad sker der med padderne, når jeg sætter fisk ud i en lille sø? Se svaret her.
Skal jeg have tilladelse til at sætte fisk ud i min havedam? Se svaret her

Af Finn Sivebæk og Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/udsaetning
17 APRIL 2024