Udsætning af suder

Suderen findes i mange danske småsøer og moser, og udsætninger med det formål at oprette en bestand vil derfor sjældent være aktuelt. 

Udsætning i moser og søer, hvor den ikke findes, kan samtidig være problematisk, da suderen alt efter søens indhold af næringsstoffer kan medvirke til at gøre søen grøn og uklar, hvilket er uønsket. Af samme årsag kan udsætning af suder i nydannede søer ikke anbefales. Miljøtilstanden i nydannede søer er ustabil, og tilstedeværelsen af mange sudere kan også gøre søen grøn og uklar. 

Husk at der altid skal søges tilladelse til udsætning. Læs mere her. 

Af Jan Nielsen, DTU  Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 
https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-suder/udsaetning
25 FEBRUAR 2024