Regulering af suderfiskeri

Der er ingen danske erfaringer med regulering af sportsfiskeriet efter suder. En genudsætning vil dog som udgangspunkt sikre, at fiskene kan fanges af andre, men kun såfremt suderen ikke tager skade af at blive fanget og genudsat. 

Der findes ingen undersøgelser af, hvordan suderen klarer genudsætning, men suderen har ry for at være en meget sejlivet fisk. Derfor må det forventes, at genudsætning vil kunne medvirke til et opretholde et godt fiskeri i vande, hvor der er et vist fisketryk. 

Selv om suderen er en sejlivet fisk, er det værd at nævne, at suderen som mange andre fisk formodentlig er ekstra følsom overfor håndtering under gydningen, som for suderens vedkommende foregår i maj/juni. Det er samtidig tidspunktet, hvor suderfiskeriet for manges vedkommende topper. Det er derfor, som altid, en god ide at genudsætte så skånsomt som mulig. 

Læs mere om skånsom genudsætning her

Af Jan Nielsen, DTU  Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer


https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-suder/fiskeregulering
17 APRIL 2024