Pleje af ålebestande

Opstemning_med_aalekiste_t_v_
Opstemning med ålekiste t.v. til nedstrøms fangst af store ål. Opstemningen er samtidig indrettet med to ålepas til opstrøms passage af små ål.

Ålen er truet. Derfor blev der lavet en forvaltningsplan for ål i 2009, som indførte en række begrænsninger i fiskeriet.  

F.eks. blev der tidligere fisket med ålekister både forår og efterår, men fra 2009 er fiskeriet med ålekister kun tilladt fra 1. august til 15. oktober, og i 2014 forventes alt fiskeri med ålekister at ophøre.

Det er dog stadig tilladt at fiske med stang hele året, både i ferskvand og langs kysten, men det øvrige fiskeri med redskaber og kroge er blevet begrænset. Læs mere her. 

Hvis man gerne vil øge mulighederne for at fange ål i søen, er der alligevel nogle ting, der kan hjælpe.

Af Michael Ingemann Pedersen og Niels Jepsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-aal
9 JUNI 2023