Udsætning af ål

Tjele_Langsoe_
Mange søer er velegnede til opvækst af ål, men bestandene er unaturligt små.

I Danmark har vi i mange år udsat små ål i søer, hvor den naturlige tilgang af glasål og små ål har været begrænset på grund af afstanden til havet eller dårligt fungerende passageforhold ved opstemningerm.m. 

En kraftig tilbagegang i antallet af glasål er også medvirkende til, at søer, der ligger langt fra kysten, ikke længere får optræk af små ål, eller at denne er meget lille. 

Mange søer, især de lavvandede, er rigtigt gode opvækstpladser for ål, og derfor kan det give et godt resultat at udsætte små ål. Efter at ålene er udsat, tager det typisk 4-8 år, før de er store nok til at indgå i fiskeriet, men til gengæld kan der så være udsatte ål i søen i mange år efter en udsætning. 

Af Michael Ingemann Pedersen og Niels Jepsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-aal/udsaetning
24 SEPTEMBER 2023