Pleje af suderbestande

Kendskabet_til_de_danske_bestande_af_suder_er_begraenset__
Det kan generelt anbefales at genudsætte fangne sudere, hvis man vil bevare eller forbedre bestandene.

DTU Aqua tilbyder gerne rådgivning om, hvorvidt det er muligt at forbedre suderfiskeriet i en given sø. Der dog kun ringe erfaringer med dette, især fordi der generelt mangler viden om sudernes tæthed og størrelsesfordeling.

DTU Aqua anbefaler, at man begynder at udfylde fangstjournaler på søen og/eller tilmelder sig som vandmiljøagent, der jævnligt måler søens sigt. Standardiserede fangstjournaler og sigtmålinger kan nemlig efter en årrække give viden om suderbestandens trivsel. Læs mere om fangstjournaler her, og læs mere om vandmiljøagent her.   

Af Jan Nielsen, DTU  Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-suder
24 JULI 2024