Råd og vejledning for udsætning af fisk og krebs

En række nyttige oplysninger omkring udsætning er beskrevet for hver enkelt art. Læs mere her om hver enkelt art.  

Nogle elementære forhold skal altid være opfyldt for alle arter for at sikre en høj overlevelse:

 • Fiskene må ikke blive udsat for forskel i vandtemperatur. Temperaturen i det vand, som er i transportkarret, og det vand, som fiskene kom fra eller bliver udsat i, skal være ens. I øvrigt er det bedst at foretage udsætning i køligt vejr, f.eks. tidlig morgen eller sen aften.
 • Udsætningen skal foregå så skånsomt som muligt. Undgå at smide fiskene ud fra stor højde.
 • Spred fiskene så meget som muligt. Især ved udsætning af geddeyngel og sætteål.
 • Udsæt fiskene på lavt vand. Yngel vil have større overlevelse ved udsætning på lavt vand i bredzonen, hvor der er vegetation.
 • Undgå udsætning, hvor der er mange fiskeædende fugle. På lokaliteter med skarv, fiskehejre og måger kan man eventuelt vente med udsætningen til sen aften.

Råd og vejledning om transport og udsætning af krebs

 •  Transport (og udsætning) sker bedst i køligt vejr
   • Gerne på fugtige, overskyede dage eller evt. morgen/aften 
   • Undgå at krebsene bliver udsat for direkte solskin 
   • Placer aldrig krebsene i et varmt bagagerum. Temperaturen bør aldrig overstige 22 °C
 • Voksne krebs (ældre end 1 år) skal altid transporteres fugtigt i en balje, pap- eller flamingokasse
   • Krebs kan optage ilt fra luften og kan derfor opholde sig oven vande i mange timer. I vand dør de hurtigt, hvis der mangler ilt 
   • Kassen fores løst med fugtigt græs, så der er godt med luft mellem stråene 
   • Brug ikke mos til at fore med, det pakker nemt sammen 
   • Der skal være god plads, så krebsene ikke går i lag 
   • Undgå så vidt muligt at anvende vandplanter til at fore med. Man risikerer uforvarende at introducere uønskede plantearter til sin sø eller dam
 • Krebseyngel (yngre end 1 år) skal altid transporteres i vand
   • Da de kræver meget ilt, skal der være mulighed for beluftning/iltning

Udsætning

 • Krebsene bør udsættes hurtigst muligt efter ankomst til udsætningsstedet
   • Planlæg transporten så der tages mest muligt hensyn til vejr og tidspunkt på dagen
   • Husk dette når der meddeles tidspunkt for udsætning til Fiskerikontrollen
 • Krebs skal spredes på udsætningsstedet
   • Udsæt små portioner langs bredden, hele vejen rundt om søen 
   • Områder med god bundbevoksning er bedst 
   • Voksne krebs kan med fordel udsættes nær vandkanten, så de selv kan kravle ud i vandet 
   • Krebs, der er transporteret uden vand, kan have opsamlet luftbobler under rygskjoldet. Det vil i uheldige tilfælde kunne slå dem ihjel. Det kan forhindres ved, at man lægger krebsene enkeltvis på ryggen direkte i vandet
   • Yngel bør altid udsættes efter opdrætterens anvisninger 
   • Krebs må IKKE kastes eller smides i vandet 

Pas på krebsens fjender

 •  Undgå så vidt muligt udsætning i nærheden af dyr, der æder krebs
   • Pas f.eks. på fiskehejre, skarv og lappedykkere 
   • Bliv ved krebsene, indtil de har spredt sig og er gået i skjul  

Af Lene Jacobsen og Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 
https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/udsaetning/tip-til-udsaetning-af-fisk
25 FEBRUAR 2024