Sådan undersøger du fiskebestanden i en sø

Hjaelp_med_at_vurdere_miljoetilstanden_
Søernes miljøtilstand og deres fiskebestande er ofte dårligt undersøgt. Derfor kan du bl.a. hjælpe biologerne med at vurdere miljøtilstanden i din sø ved at udfylde en fangstjournal til DTU Aqua.

Kend fiskebestanden i din sø

Fiskepleje i søer kræver viden om fiskene i søen. Der er forskellige muligheder for at pleje svage fiskebestande i søer. Inden man beslutter sig for hvor, hvornår og hvordan, man skal iværksætte fiskepleje i søer, er viden om søens fiskebestand nødvendig. Herunder hvilke fiskearter, der lever i søen, og ikke mindst deres udvikling i antal og størrelse i løbet af tiden. 

Viden om din sø findes måske allerede

Der er i tidens løb lavet undersøgelser af fiskebestanden i  mange søer. Findes der allerede viden om netop din sø, er fundamentet for fiskepleje til stede. Vi har samlet en række rapporter m.m. i fiskeplejens vidensbank, som beskriver resultatet af fiskeundersøgelser foretaget af bl.a. DTU Aqua, myndigheder og konsulenter. Gå til vidensbanken her. 

Det kan du selv gøre - fangstjournaler

Findes der ikke videnskabelige undersøgelser af fiskebestanden i din sø, kan du undersøge, om der tidligere er ført fangstjournal af søens brugere. Omhyggeligt udfyldte fangstjournaler kan efter en årrække blive et værdifuldt værktøj i en målrettet fiskepleje. Er der ikke fangstjournaler fra din sø, er det derfor en god ide selv at gå igang. Læs mere om, hvordan du kommer i gang med at lave en fangstjournal her. 

Vandmiljøet kan også afsløre fiskebestanden

Findes der ikke viden om fiskebestanden i din sø, kan information om søens vandmiljø være et skridt på vejen. Læs mere om, hvorfor vandmiljøet kan afsløre fiskebestanden. Du kan selv være med til at skaffe viden om vandmiljøet. Læs mere om vandmiljøagent her.

Ofte stillede spørgsmål

Findes der eksempler på, at fangstjournaler har været anvendt i forvaltningen af fisk? Se svaret her.  

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/saadan-undersoeger-du-fiskebestanden
23 MARTS 2023