Forbedre levesteder for fisk i søer

Forsøg i de indre søer
Forsøgsområde til forbedring af gyde- og opvækstområder for fisk, hvor der bl.a. tages hensyn til, at geddeyngel kræver lavt vand.

Forbedringer af fiskenes levesteder er en af tre muligheder for at pleje fiskebestande.

Her kan du finde information om de levesteder, der specielt er vigtige for fisk i søer. Du kan læse om gydeområder og skjulesteder og få ideer til, hvordan man kan forbedre forholdene. Du kan også finde en introduktion til, hvorfor vandkvaliteten er vigtig.

Husk at man altid skal søge tilladelse til at ændre på søens tilstand. Det gælder også, hvis man ønsker at udlægge skjul i søen eller udplante vandplanter. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår ved man, at en fiskeart mangler gydeområder? Se svaret her.
Kan man forbedre en fiskearts gydeområde? Se svaret her.
Kan man selv gøre noget for at forbedre vandkvaliteten i en sø? Se svaret her. 
Hvorfor er det et problem med andehold? Se svaret her.

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  


https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/bedre-levesteder
17 APRIL 2024