Skjulesteder for fisk i søer

De fleste fisk har brug for at kunne skjule sig for rovfisk, fugle og pattedyr. Skjulesteder kan være i vandplanter, tagrør, åkander eller sten. Det kan også være ved grene, træer og rødder, der enten hænger ud over vandet eller er faldet ned.

Gemmer sig for rovfisk

Små fisk har brug for skjul, især fiskeyngel, for jo mindre en fisk er, jo flere fjender har den. Selv om større fisk har færre fjender, kan de stadig have behov for at skjule sig. Når der er rovfisk i nærheden, søger småfiskene ind i planterne for at prøve at undgå at blive ædt.  

Rovfisk står på lur

Nogle rovfisk som f.eks. gedden kan have brug for at stå i skjul, før de angriber et bytte. Gedden står gerne på lur i udkanten af planterne og venter på at byttet kommer forbi. Læs mere om gedder og vegetation. 

Uklart vand giver skjul

Vigtigheden af at kunne skjule sig ændrer sig meget med vandets klarhed. I meget uklart vand betyder skjul ikke så meget, da det uklare vand i sig selv giver skjul. 

Kan man forbedre skjulesteder for fiskene?

Hvis der ingen planter er i en sø, er det muligt at prøve at hjælpe planterne på vej, men det er svært at etablere planter i en sø. Det kræver at planterne kan rodfæste sig, og at de ikke bliver spist af fugle. Søen skal være rimelig klarvandet, for planterne kræver lys. Læs mere om udplantning af vandplanter.

DTU Aqua har vist, at man kan skabe ekstra skjul til geddeyngel ved at udlægge grantræer langs søbredden. Undersøgelsen kunne dog ikke demonstrere, om de flere geddeyngel på sigt resulterer i flere gedder over 40 cm i fiskeriet.

Husk man altid skal søge tilladelse til at ændre på søens tilstand. Det gælder også, hvis man ønsker at udlægge skjul i søen eller udplante vandplanter.   

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/bedre-levesteder/skjulesteder-for-fisk
18 OKTOBER 2021