Frivillig fredningstid

Det er ikke altid, at den lovbestemte fredningstid dækker hele perioden, hvor fisken gyder. Hen kan man indføre en udvidet, frivillig fredningstid for at sikre, at der ikke bliver fisket på bestanden under gydningen.  Varigheden af gydeperioden afhænger især af vandtemperatur og dermed søens dybde.

I dybe søer bliver vandet opvarmet langsommere, og derfor kan det forekomme, at gydning fortsætter ud over fredningsperioden. Modsat kan vandet opvarmes hurtigt i en lavvandet sø, og gydning kan forekomme inden fredningsperioden. I dybe søer kan det skåne gydefisken at forlænge fredningen og i lavvandede søer at indlede fredningen tidligere. Vil man være på den sikre side, kan man forlænge fredningsperioden med 14 dage i hver ende.

Udvidede fredningstider kan også være relevant uden for gydeperioden. I en sø, hvor mange fisk bliver hjemtaget, vil den udvidede fredningstid betyde en kortere periode, hvor arten er udsat for fiskeri og alt andet lige medføre, at flere fisk overlever. 

I en bestand, hvor der bliver genudsat mange fisk, kan man vælge at frede fiskene i sommerperioden. Fisk får nemlig mest stress af fangst og genudsætning, når vandet er varmt. 

Hvordan fungerer frivillig fredningstid? 

Fredningsperioden bliver udvidet, f.eks med et par uger før og efter den lovmæssige fredningsperiode omkring gydningen. Ofte er det lokale fiskeriforeninger eller fiskelaug, som indfører dette. Læs om reglerne for frivillig regulering her.

Virker frivillig fredningstid? 

Nogle fiskearter er nemme at fange under gydningen og/eller er meget sårbare over for fangst og håndtering. Her kan en fredning have en effekt. Generelt er der kun begrænset viden om effekten af udvidede fredningstider. Standardiserede fangstjournaler er en mulighed for at øge vores viden. 

Fangstjournaler kan dokumentere effekten af frivillig fredningstid 

For at få indblik i, om en frivillig fredningstid har en effekt, anbefaler DTU Aqua, at man i sammenhæng med frivillig fredningstid beslutter sig for at indføre fangstjournaler for dem, der fisker på søen. Omhyggeligt udfyldte fangstjournaler kan efter en årrække give dokumentation for effekten af den frivillige fredningstid. Læs om, hvordan man kommer igang med fangstjournaler her. 

Eksempel på udvidet fredningsperiode

Ringsted Sportsfiskerforening: Sandart fredet i april og maj måned, Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.  

Ofte stillede spørgsmål

Gedde og sandart er fredet i gydeperioden, men hvorfor er aborre ikke fredet? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer/udvidet-fredningstid
18 JULI 2024