Mindre fisketryk

Jo flere kroge, der er i vandet, jo højere er fiskeritrykket, og derved kan flere fisk ende på sportsfiskerens køkkenbord. Fisketrykket kan være så højt, at det begrænser bestanden, f.eks i antallet af fisk eller hyppigheden af store trofæfisk. Et højt fisketryk kan man begrænse på flere måder:

  • Antal af fiskestænger pr. person
  • Antal både på vandet pr. dag
  • Antal personer, der fisker pr. dag

Hvordan fungerer et mindsket fisketryk?

Man begrænser antal stænger, som sportsfiskeren må anvende pr. fisketur. Man kan også vedtage, at der kun må fiskes fra foreningens både og at disse samtidig kun findes i et begrænset antal. En anden mulighed er sælge et begrænset antal dagkort eller sæsonkort. Det er selvfølgelig også muligt med en kombination af disse. Ofte er det de lokale fiskeriforeninger eller fiskelaug, der indfører begrænsninger af fisketrykket. Læs om reglerne for frivillig regulering her. 

Virker et mindsket fisketryk?

Hvis mange fisk dør som følge af fiskeriet, kan en reduktion i fisketrykket sikre, at flere fisk overlever. Ligeledes kan tiltaget formodentlig sikre, at flere personer får glæde af fiskeriet. Videnskabelig dokumentation for effekten er begrænset, men gode fangstjournaler kan øge vores viden.  

Fangstjournaler kan dokumentere effekten af mindsket fisketryk

For at få indblik i om et mindsket fisketryk har en effekt, anbefaler DTU Aqua, at indfører fangstjournaler for dem, der fisker på søen. Omhyggeligt udfyldte fangstjournaler kan efter en årrække give dokumentation for effekten af det mindskede fisketryk.Læs om, hvordan man kommer igang med fangstjournaler her.

Eksempler på begrænsninger i antallet af stænger

Metoden er anvendt flere steder og ofte ved fiskeriformer, hvor der er tradition for, at man anvender flere stænger. Det gælder f.eks dørgning/trolling, hvor der netop sejles rundt med flere stænger i båden. Karpefiskeri er et andet eksempel, hvor man ofte bruger flere stænger ad gangen. 

Sønderjysk Sportsfiskerforening: Højst 2 stænger pr. person, Haderslev Dam. 
Klokkerholm Sportsfiskerforening: Højst 1 stang pr. person, Klokkerholm Møllesø.
Kolding Sportsfiskerforening: Højst 3 stænger pr. person, Bysøerne i Kolding.   

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fordelen ved at begrænse antal stænger i forhold til at begrænse i antallet af hjemtagne fisk? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer/begraensning-af-staenger
18 JULI 2024