Frivillig totalfredning

En totalfredning beskytter og fremmer bestande, der har oplevet en kraftig tilbagegang  f.eks. på grund af dårlige miljøforhold eller overfiskeri.

Hvordan fungerer frivillig totalfredning?

En frivillig totalfredning betyder, at alle fisk bliver genudsat efter fangst. Ofte er det lokale fiskeriforeninger eller fiskelaug, som indfører dette. Læs om reglerne for frivillig regulering her.

Virker frivillige totalfredninger?

En frivillig fredning betyder, at flere fisk overlever, dvs. de fisk, der ellers var endt på sportsfiskernes køkkenbord. Effekten af en totalfedning vil derfor afhænge af, hvor meget fiskeri, der var på arten før fredningen. Såfremt det primært er andre årsager end fiskeriet, der begrænser bestanden, som f.eks. dårlige miljøforhold eller at de bliver ædt af rovdyr eller andre fisk (prædation), vil effekten være mindre.

Risikerer den fredede art at blive fanget som bifangst, vil effekten af fredningen også afhænge af, om fiskene overlever genudsætning. Jo bedre sportsfiskeren er uddannet til at genudsætte, jo flere fisk overlever. Læs om gode råd om nænsom genudsætning her.

Fangstjournaler kan dokumentere effekten

For at få indblik i, om en frivillig fredning har en effekt, anbefaler DTU Aqua, at man i sammenhæng med frivillig fredning beslutter sig for at indføre fangstjournaler for dem, der fisker på søen. Omhyggeligt udfyldte fangstjournaler kan efter en årrække give dokumentation for effekten af den frivillige fredning. Læs om, hvordan man kommer igang med fangstjournaler her. 

Eksempler på frivillige fredninger

Holbæk og Omegns Lystfiskeriforening: Sandart på Tissø og Skarresø.
Skanderborg Lystfiskerforening: Alle rovfisk i Skanderborg Sø. 
Klokkerholm Sportsfiskerforening: Gedder på Klokkerholm Møllesø (pålagt af kommunen).
 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer/frivillig-totalfredning
18 JULI 2024