Fangstvindue

Et "Fangstvindue" er en måde at forvalte fiskeriet på sådan, at de store fisk fredes, mens der er plads til at hjemtage mindre fisk til konsum. Fangstvinduet bliver derfor også kaldt "køkkenvinduet". 

I en sø, hvor man hjemtager alle de fisk, man fanger, vil mængden af trofæfisk normalt være få. Ved at genudsætte de største individer sikrer man, at disse store fisk fortsat er tilstede i søen. En regel om et fangstvindue indebærer derfor, at de mindste og de største fisk bliver genudsat. Jo bedre sportsfiskere mestrer nænsom genudsætning, jo mindre stresses fiskene. Læs om gode råd til nænsom genudsætning her. 

Hvordan fungerer fangstvinduet?

Fisk i en bestemt størrelse bliver hjemtaget, mens resten bliver genudsat efter fangst. Gedder mellem 65 cm og 80 cm kan hjemtages til køkkenbordet.Læs om reglerne for frivillig regulering her.

Virker fangstvinduet?

Der er dokumentation for, at indførelse af fangstvinduer øger mængden af store fisk i en sø. Langt de fleste undersøgelser er lavet for gedder, men det er sandsynligt, at det også virker for sandart. For aborre er effekten mere uvis. Læs artikel om fangstvinduer. 

Fangstjournaler kan dokumentere effekten

For at få indblik i, om et fangstvindue har en effekt, anbefaler DTU Aqua, at man i ved indførelse af fangstvindue beslutter sig for at indføre fangstjournaler for dem, der fisker på søen. Omhyggeligt udfyldte fangstjournaler kan efter en årrække give dokumentation for effekten af fangstvinduet.Læs om, hvordan man kommer igang med fangstjournaler her.

Ofte stillede spørgsmål 

Er de store fisk mere værdifulde end små fisk? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer/fangstvindue
18 JULI 2024