Håndtering af moderfisk

Strygning af moderfisk. Æggene kommer som perler på en snor. Foto: Finn SivebækModerfisk er ofte særdeles følsomme og håndteringen bør derfor være minimal og skånsom. Slimlaget beskytter fiskene mod svamp. Det er derfor vigtigt at bevare et ubeskadiget slimlag, da et svampeangreb let kan blive dødeligt for fisken.

Følgende kan øge overlevelsen på opfiskede moderfisk:

  • Indfang moderfisk umiddelbart før, de er gydemodne.
  • Anvend knudeløse net ved elektrofiskeri for at undgå skader på slimlaget.
  • Anvend en positiv elektrode med stor diameter, som skåner de større fisk.
  • Brug en fugtig 'vugge' ved flytning af fisk.
  • Undgå håndtering i frostvejr, da frost skader øjnene på fisk.
  • Giv fiskene noget at skjule sig under for at undgå unødvendigt stress.
  • Bedøv fiskene inden strygning, og bedøv kun en fisk ad gangen.
  • Genudsæt fiskene umiddelbart efter strygning.

Inden man begynder at stryge fisken, bør den være bedøvet. Bedøvede fisk er nemmere at håndtere, og det giver mindre skader på slimlaget. En afslappet fisk er også nemmere at stryge.

Når fiskene kommer tilbage til opvågningskaret, placeres de, så der hele tiden kommer iltrigt vand igennem munden og derved hen over gællerne.

Fisken bedøves i vand tilsat 5-10 milliliter af en 10 % ethanolopløsning af benzokain opløst i 10 liter vand. Bedøvelsesmidler skal rekvireres gennem en dyrlæge.

Hannerne stryges med korte strygetag helt nede ved gattet, hvorimod hunner bliver strøget næsten oppe ved hovedet og ned mod gattet i et ganske let pres, så æggene kommer som perler på en snor. De må ikke sprøjte ud, da det kan øge dødeligheden hos æggene.

De nystrøgne æg er meget bløde. Det er en fordel med bløde æg, for derved kan hunnen indeholde langt flere æg, end hvis de havde været hårde. De bløde æg er imidlertid sårbare, indtil de har suget vand. Når æggene suger vand, bliver de 40 procent større, og brudstyrken bliver cirka 1.000 gange større.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/fiskeopdraet/moderfisk
2 OKTOBER 2023