Desinfektion af ørredæg

Ørredæg

Desinfektion af ørredæg er et billigt og nemt tiltag som man undgår at sprede fiskesygdomme. Øjenæg til afsætning skal inden forsendelsen til andre dambrug eller eksport desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Ikke alle virus, svampe og bakterier vil dog dræbes ved desinfektion idet det gennem eksperimentelle forsøg og ved praktisk erfaring har vist sig at bl.a. Renibacterium salmoninarum der forårsager BKD og IPN virus kan spredes vertikalt (fra moderfisk til æg) trods desinfektion ved at ligge beskyttet inde i æg. Desinfektion vil dog inaktivere langt hovedparten af de sygdomsfremkaldende organismer, der ligger på overfladen af æg og dermed nedsætte smittepresset også for IPN og BKD.

Ikke alle virus, svampe og bakterier vil dog dræbes ved desinfektion idet det gennem eksperimentelle forsøg og ved praktisk erfaring har vist sig at bl.a. Renibacterium salmoninarum der forårsager BKD og IPN virus kan spredes vertikalt (fra moderfisk til æg) trods desinfektion ved at ligge beskyttet inde i æg. Desinfektion vil dog inaktivere langt hovedparten af de sygdomsfremkaldende organismer, der ligger på overfladen af æg og dermed nedsætte smittepresset også for IPN og BKD.

Af: Niels Jørgen Olesen

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/fiskeopdraet/desinfektion_af_rogn
24 JULI 2024