Afkom af vildfisk bedst egnet til udsætning

Vild ørredsmolt. Foto: Bernt Rene
Vild ørredsmolt gemmer sig imellem vandplanter.

Da vildfisk er bedre egnede til at genskabe naturlige bestande, er det i dag et krav fra Fiskeridirektoratet, at udsatte fisk skal være afkom fra vildfisk. Kravet bygger på forskning foretaget af DTU Aqua.

Vildfisk er bedre tilpasset forholdene i naturen end fisk, der har været opdrættet og holdt i fangenskab gennem mange generationer. Opdrættede fisk har en langt ringere evne til at formere sig og i det hele taget dårligere forudsætninger for at overleve under naturlige forhold.

Da fiskene oftest bliver udsat med henblik på at skabe grundlaget for en blivende bestand, er det vigtigt, at fiskene er egnede til formålet.

Det er af stor betydning, at de udsatte fisk er opdrættet efter bestemte retningslinjer, så man undgår indavl og i stedet sikrer en stor genetisk variation.

Læs mere om genetiske anbefalinger for fiskeudsætninger her.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/fiskeopdraet/vildfisk
18 JUNI 2024