Elektrofiskeri

Elektrofiskeri anvendes i undersøgelser af fiskebestande og til at opfiske moderfisk til strygning.

Princippet i elektrofiskeri er, at man "lokker" fiskene hen til sig ved at sende strøm gennem vandet. Fisk og smådyr i vandløbene reagerer på elektrisk strøm ved at bevæge sig hen mod den positive pol. Årsagen er, at deres nervesystemer, i lighed med alle andre dyrs nervesystemer, styres af ganske svage elektriske strømme. 

Elektrofiskeri fra båd
Elektrofiskeri fra båd i større vandløb. Foto: DTU Aqua.

Elektrofiskeri kræver tilladelse

Fiskeri med elektricitet er forbudt ifølge den danske "Fiskerilov" og "Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand". I særlige tilfælde kan man kan søge om tilladelse til elektrofiskeri hos Fiskerikontrollen. Man skal ansøge hos den lokale Fiskerikontrol. Tilladelsen gives skriftligt og indeholder en række krav, der skal være opfyldt i forbindelse med selve fiskeriet. Tilladelserne er udformet forskelligt afhængig af, om ansøgeren f.eks. er forsker, myndighedsperson, fiskeriforening eller privat konsulent.

Personen, der udfører fiskeriet - det vil i praksis sige den person, der fører elektroden - skal have gennemgået et kursus i elektrofiskeri, da denne fiskeriform indebærer en række risici.

Elektrofiskeri er farligt

I Asien omkommer flere mennesker årligt i forbindelse med kommercielt elektrofiskeri. Herhjemme har vi endnu været forskånet for alvorlige uheld, men sikkerheden skal tages alvorligt, da elektricitet og vand er en farlig blanding.

Det gælder for enhver pris om at undgå at få strøm gennem kroppen (dvs. over hjertet), som det f.eks. vil ske, hvis ens hånd eller arm rører ved noget spændingsførende, eller hvis man falder i vandet og bliver "elektrofisket".

Ved vadefiskeri er det elektrodeføreren, der er udsat. Falder man ned i vandet til elektroden, risikerer man at blive "elektrofisket". Her har ledningsføreren en særdeles vigtig funktion, nemlig at rive elektroden væk fra den forulykkede.

Ved bådfiskeri er der flere, der kan falde over bord, f.eks. hvis båden støder på grund og på grund af den ofte høje spænding, der benyttes her, er risikoen for at blive "elektrofisket" meget stor.

Overhold derfor følgende sikkerhedsråd: 

  • Fisk kun med grej, der er helt i orden, dvs. opfylder stærkstrømsreglementet med hensyn til stikforbindelser, kabler m.m.
  • Tænk altid på elektrodeenden som et uisoleret kabelstykke. Rør derfor aldrig ved elektroenden.
  • Vær altid mindst 2 personer ved elektrofiskeri.
  • Anvend helst elektrofiskeudstyr, som er forsynet med en sikkerhedsafbryder ved ensretterboksen og en "dødemandsknap" på elektrodeskaftet.
  • Påklædningen børe være af isolerende materiale, dvs. gummistøvler eller waders og gerne plastikhandsker.
  • Ved bådfiskeri udpeges en person som sikkerhedsanvarlig, hvis eneste opgave er at betjene sikkerhedsafbryderen på ensretterboksen. 

På grund af de særlige risici, der er forbundet med elfiskeri, kræver Sikkerhedsstyrelsen, at elektrofiskeri kun må udføres af personer, der har gennemgået et kursus i i elektrofiskeri. Den person, der fører elektroden skal have gennemgået sådan et kursus. Kurserne afholdes af sports- og lystfiskerorganisationer og af DTU Aqua. Her finder du oplysningerne om DTU's kurser.

 Mere information om elektrofiskeri:

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/elektrofiskeri
24 JULI 2024