Tilskud til udsætning af fisk i vandløb

Ørreden er den art, der bliver udsat i størst mængde, i danske vandløb

I vandløb, hvor der bliver udsat ørred, laks og ål, foregår det efter udsætningsplaner, som løbende bliver revideret. Når en udsætningsplan revideres, ser biologerne på den naturlige produktion af fisk og på vandløbets bærekapacitet.

Udsætninger af ørred, laks og ål sker i samarbejde med de lokale lyst- og fritidsfiskerforeninger. Indtægter fra fisketegnsmidlerne betaler for indkøb af fisk til udsætning.

 

https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/tilskud
24 SEPTEMBER 2023