Suderen og det omgivende miljø

Gedde og suder lever dør om dør.
Gedde og suder lever ofte de samme steder, og gedden æder gerne sudere i passende størrelse.

Suderens påvirkning af søens økosystem

Suderen påvirker søens miljøtilstand, når den søger føde. Det kan skabe en dårlig vandkvalitet, hvis fiskene æder meget dyreplankton, og hvis der hvirvles næringsstoffer op fra bunden. Så kommer der flere alger, og det gør vandet uklart. Læs mere om suderen og miljøet. 

Suderens fjender

Suderne har mange fjender, der gerne vil æde dem, f.eks. gedde, aborre og rovdyr. Læs mere om, hvad det betyder for sudernes vækst. 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.   

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/suder/miljoe
24 JULI 2024