Suderens levesteder

Åkandebugt
Suderen trives særlig godt i vande med mange vandplanter. Den er almindelig i større vandhuller, moser, søer og langsomt flydende vandløb.

Flest sudere i moser og søer

Suderen findes i ferskvand over det meste af landet, men fanges kun sjældent i brakvand. Den lever i mange store og små søer samt i moser og vandhuller. Læs mere om suderens udbredelse i Danmark. 

Suderen foretrækker områder med vegetation

Der er flest sudere i de områder, hvor der er mange vandplanter. Her kan fiskene bedst finde skjul og føde, og her gyder de. Læs mere om vegetationens betydning for suderen. 

Suderen er en hårdfør fisk

Suderen er sejlivet og kan overleve, selv om der næsten ikke er ilt i vandet. Den foretrækker, at vandet er varmt. Læs mere om hvad suderen tåler. 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/suder/levested
18 JUNI 2024