Suderens føde og adfærd

Suderen finder primært sin føde ved bunden. Foto: Bernt René Voss Grimm.
Suderen finder det meste af sin føde ved bunden og kan frigive små bobler af gas, ”suderbobler”, når den roder i bunden.

Suderen finder mest føde ved bunden

Suderen æder meget forskelligt og finder det meste af sin føde ved bunden (alger, dafnier, orme, plantemateriale m.m.). Læs mere om suderens fødevalg. 

Suderen er sky

Suderen er en sky fisk, særligt i klarvandede søer. Læs mere om lysets betydning for sudernes aktivitetsniveau.  

Suderbobler

Suderen finder sin føde på bunden. Den kan derfor afslører sig selv ved de små bobler af gas, som stiger til overfladen, når den roder i bunden for at finde føde. Læs mere om suderbobler. 

Suderen kan blive inaktiv

Suderen er en varmeelskende art, som bliver inaktiv, når vandtemperaturen er meget lav eller høj. Læs mere om suderens dvaletilstand. 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.  

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/suder/foede_og_adfaerd
24 JULI 2024