Suderens alder og vækst

Suderens vækst afhængig af flere faktorer. Foto: Bernt René Voss Grimm
Suderens vækst afhænger bl.a. af vandtemperaturen, fødemængden og fiskens køn.

Suderen vokser langsomt

Suderen kan blive mindst 20 år gammel og veje op til ca. 5 kg med en længde på 60-70 cm. Den vokser ret langsomt, men væksten varierer og er bl.a. afhængig af fødemængden, vandtemperaturen, antallet af artsfæller og fiskens køn. Læs mere om hvad fødemængde, vandtemperatur, antal artsfæller og fiskens køn betyder for suderens vækst. 

Mange sudere giver dårlig vækst

Tætheden af sudere i en sø kan blive så høj, at de begrænser hinandens vækst. Sådanne tusindbrødresamfund opstår kun under specielle forhold. Læs mere om, hvorfor mange sudere giver dårlig vækst. 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/suder/alder_og_stoerrelse
24 JUNI 2024