Suderens formering

Suderen gyder i tæt vegetation.
Suderen gyder i tæt vegetation, og æggene klæber fast til vandplanterne.

Man kan kende forskel på hanner og hunner

De kønsmodne hanner kendes bl.a. på de store brystfinner, der er væsentlig større end hunnens. Suderen adskiller sig derved fra mange andre søfisk, hvor det er umuligt at adskille kønnene. Læs mere om, hvor mange æg, en suderhun indeholder. 

Hanner kønsmodner før hunner

Langt de fleste suderhanner gyder første gang, når de er 2 år og 12-15 cm lange, mens hunnerne først bliver kønsmodne 1-2 år senere. Somme tider sker kønsmodningen så sent som i 6-årsalderen. Læs mere om, hvordan suderens gydning foregår. 

Suderen gyder sent

Suderen gyder oftest fra slutningen af maj til begyndelsen af juli (oftest i sidste halvdel af juni), når vandtemperaturen kommer op på 18-20 °C. 

I kolde søer gyder suderen undertiden i august. Det er noget senere end de fleste andre søfisk, der normalt gyder om foråret. Læs mere om, hvornår æggene klækker og suderynglen svømmer rundt.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.   


https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/suder/formering
24 JULI 2024