Stallingen og det omgivende miljø

Stalling skadet af rovdyr.
I de senere år er der observeret mange stallinger med skader fra rovdyr. Stallingen på billedet har et hak i ryggen, der sandsynligvis er forårsaget af skarv eller fiskehejre.

Stallingens tilbagegang falder sammen med et stigende antal rovdyr

Stallingbestandene har i Danmark været i tilbagegang siden årtusindskiftet. Årsagen til tilbagegangen kendes ikke, men tilbagegangen falder sammen med, at der er kommet flere fiskespisende rovdyr ved de danske vandløb. Læs mere om stallingens tilbagegang og det stigende antal rovdyr

Kolde vintre er hårde ved stallingen

Særligt under lange og kolde vintre er stallingbestandene gået tilbage. Generelt kan der være en høj naturlig dødelighed for fisk i hårde vintre, men det er yderst sjældent, at bestandene efterfølgende har svært ved at genetablere en bestand, som det er tilfældet for stallingen i Danmark. Læs mere om hvad de hårde vintre betyder for stallingen

Stallingen er sårbar overfor skarvprædation

Sammenlignet med andre fisk som fx ørred, der ofte står i skjul, foretrækker stallingen at stå mere åbent i vandet. Dermed er den sandsynligvis lettere at få øje på for rovdyr, fx fugle som skarv og fiskehejre. Undersøgelser viser, at stallingen er særligt sårbar overfor prædation fra skarv. Læs mere om stallingens sårbarhed overfor skarv

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/stalling/miljoe
24 JULI 2024