Stallingens føde og adfærd

Stallingen har en lille mund og spiser derfor mest insekter m.v.
Stallingen har en lille mund og lever hovedsageligt af insekter og andre smådyr.

Stallingen er opportunist

Stallingen æder det, der er tilgængeligt, og er en såkaldt ”opportunist”. De fleste stallinger lever dog hovedsagelig af mindre byttedyr som insekter, krebsdyr og andre smådyr, da de med deres forholdsvis lille mund ikke kan gabe over større byttedyr, før de når en vis størrelse. Læs mere om stallingens føde

Stallingen flytter sig meget

Stallingen er kendt for at flytte sig meget rundt i vandløbene, og vandringer over lange afstande er ikke ualmindelige. I løbet af et år vandrer de fleste stallinger mellem gyde-, fødesøgnings- og overvintringsområder. Læs mere om stallingens vandring

Ynglen opholder sig kun kort tid på gydebankerne

Når stallingens yngel kommer frem fra gydegruset, holder de kun til ved gydebanken i en kort periode. Modsat ørred drifter stallingens yngel inden for kort tid nedstrøms fra gydebankerne. Læs mere om stallingynglens vandring

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/stalling/foede_og_adfaerd
2 OKTOBER 2023