Stallingens alder, vækst og bestandstæthed

Stallingen vokser hurtigt.
Stallingen vokser hurtigt i Danmark og når en størrelse på 20-30 cm som toårig. Til venstre ses en nyklækket yngel med blommesæk om foråret. Til højre ses fire årgange om efteråret.

Stallingen vokser hurtigt

Stallingen har en høj vækstrate og når en længde på 12-15 cm i løbet af dens første leveår. Den største stalling, der kendes fra Danmark, var 55 cm lang og vejede 2,5 kg. Læs mere om stallingens vækst

Kønsmodning og livslængde

Stallingens kønsmodning er stærkt afhængig af dens vækst, og det er fiskens størrelse, der afgør, hvornår den bliver kønsmoden. De fleste stallinger bliver kønsmodne ved en længde på ca. 30 cm, som de i Danmark når i en alder af 2-4 år. Læs mere om stallingens kønsmodning 

Stallingen er i tilbagegang 

I nyere tid er stallingen gået voldsomt tilbage i Danmark. Tidligere er der i Danmark observeret meget høje bestandstætheder af stalling, men i nyere tid har bestanden været i tilbagegang, og stallingen er i dag en sjælden fisk i Danmark. Læs mere om stallingens tilbagegang

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/stalling/alder_og_stoerrelse
24 JULI 2024