Stallingens formering

Stallingen gyder på lavvandede stryg.
Stallingen gyder om foråret på lavvandede stryg med grusbund og turbulent vand.

Stallingen gyder i foråret

Stallingen gyder i Danmark om foråret i løbet af april-maj. Gydningen falder sammen med en stigning i vandtemperaturen, og gydetidspunktet kan derfor variere. Læs mere om stallingens gydebiologi

Gydevandring

Stallingen vandrer til gydepladserne, der ofte findes opstrøms de almindelige opholdssteder. Her opholder de sig kun kortvarigt, inden gydebankerne igen forlades. Læs mere om stallingens gydevandring

Gydning på gydegrus

Stallingen gyder på stryg, dvs. lavvandede områder med grusbund og frisk strøm. Æggene graves ned og ligger i gydebanken 3-4 uger, inden de klækker. Læs mere om stallingens gydepladser

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/stalling/formering
24 JULI 2024