Sandarten og det omgivende miljø

Gedde, sandart og aborre
Gedde, sandart og aborre er rovfisk, som kan findes i den samme sø. Men aborren har svært ved at konkurrere med sandarten i det åbne vand, hvis søens vand er let uklart.

Toppen af fødekæden

Sandarten er placeret i toppen af søernes fødekæde. Den har som voksen ikke mange fjender. Men hvordan den påvirker sine omgivelser afhænger af mange forhold. Læs mere om sandartens placering i fødekæden.

Bestandens størrelse

Tætheden eller hvor mange sandarter, der er i en given sø, har meget stor betydning for, hvilken effekt bestanden vil have på sine omgivelser. Når bestanden topper, kan effekten være betydelig. Læs mere om betydningen af bestandens størrelse.

Den naturlige fiskebestand

Når sandarten introduceres til en sø som ny art, har det betydning for de fiskearter, der forekommer naturligt. De påvirkes altid i et eller andet omfang, men hvor meget afhænger bl.a. af, hvordan søens miljø er. Læs mere om effekter på den naturlige fiskebestand.

Aborren i skudlinjen

Sætter man sandarter ud i en typisk dansk sø, vil de i et vist omfang overtage aborrens levesteder. Det betyder, at aborren går tilbage. Læs mere om hvordan aborrerne påvirkes.

Søens miljøtilstand kan blive påvirket

På trods af, at sandarten er en effektiv rovfisk, kan den ikke konkurrere med aborren, når det gælder om at holde styr på de planktonædende byttefisk. Dér er aborren mest effektiv. Læs mere om hvordan søens miljø kan blive påvirket af sandart.

Sandart og laksefisk

Sandart kan være en trussel mod vandrende laksefisk, hvis de som smolt (ungfisk) skal passere en sø eller en å med mange sandarter. Læs mere om sandarter og vandrende laksefisk.

Sandartens fjender

Selv om sandarten selv er en alvorlig fjende for mange fisk, kan den også optræde i rollen som offer. Det er dog i praksis kun sandartyngelen, der er i farezonen. Læs mere om sandartens fjender.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sandart/miljoe
19 JULI 2024