Sandartens formering

Sandarten gyder sent på foråret

I Danmark gyder sandarten normalt i maj måned. Tidspunktet afhænger meget af en god høj temperatur. Æggene klækker forholdsvis hurtigt. Læs mere om sandartens gydetidspunkt.

Sandarten bygger rede

Sandarthannen graver en fordybning eller en gydegrube et sted, hvor bunden er hård med sten, grene eller lignende. Stedet udvælges meget nøje. Læse mere om gydestedet og selve gydningen.

Og hannen passer æggene

Sandarter er meget usædvanlige på ét punkt, idet de har en form for yngelpleje. Når selve gydningen er overstået, bliver hannen ved reden og passer æggene. Læs mere om hannens pasning.

Mange æg og små larver, der hurtigt behøver føde

Sandarthunner gyder mange æg, men til gengæld er larverne ganske små. Som andre fisk har de en ”madpakke” med, når de klækker i form af blommesækken. Men den er ganske lille og holder kun få dage. Læs mere om æg og larver.

Nogle sandarter må vandre langt til gydepladserne

Sandarter, der lever i brakvand eller i vandløb, vandrer ofte langt for at nå frem til deres gydepladser. Noget tyder på, at de kan udvise ”homing”, dvs. vandre tilbage til dér, hvor de selv blev født. Læse mere om gydevandringer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sandart/formering
19 JULI 2024