Sandartens føde og adfærd


Store sandarter lever stort set kun af fisk og jager byttefisk i åbent vand, hvor de også kan fanges på wobler o.lign.

Larvernes føde

Larverne er ganske små, når de skal begynde at tage føde til sig. Derfor æder de tilsvarende små byttedyr den første tid. Men meget hurtigt bliver de i stand til at æde fiskeyngel. Læs mere om larvernes fødevalg.

En rovfisk, der kun er til fisk

Allerede når sandarten er omkring 10 cm, er fisk det vigtigste fødeemne. Senere i livet bliver fisk det eneste bytte, der duer. Men derudover er sandarten ingen kostforagter. Den æder en bred vifte af byttefisk inkl. sine egne artsfæller, bare de er tilpas små til at blive slugt. Men sandarten har dog nogle favoritter. Læs mere om sandartens føde som rovfisk.

En aktiv jæger

Sandarten jager aktivt sit bytte og gør det helst i det åbne vand, og når det er næsten mørkt. Byttet gribes og sluges helt. Om det sluges med hovedet først eller ej, afhænger af flere ting. Læs mere om sandartens jagt.

Sandartens døgnrytme og aktivitet

Sandarter finder man primært i de dybere søer, men der findes også undtagelser. Er vandet klart, vil sandarten helst være nataktiv. I uklart vand er døgnrytmen lidt mere jævn. Som varmeelskende art er den afhængig af temperaturen og derfor generelt mindre aktiv om vinteren. Læs mere om sandartens adfærd.

Sandarternes vandringer

Selv om sandarten egentlig ikke er en vandrefisk, kan dens byttefisk vandre. Sker det, må sandarten flytte med. Læs mere om sandartens vandringer.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sandart/foede_og_adfaerd
19 JULI 2024