Sandartens alder og vækst

Sandartkonkurrence 2008 Julsø
Sandarten bliver hurtigt kønsmoden og vokser hurtigt, hvis der er rigeligt med føde.

Kønsmodning efter størrelse

Sandart kønsmodner mere efter størrelse end efter alder. Derfor kan den i sjældne tilfælde være meget gammel, før den bliver kønsmoden. Læs mere om sandarts kønsmodning.

Temperatur og fødemængde er meget betydende for sandartens vækst

Sandart er en fiskeart, der kan udnytte høj temperatur til hurtig vækst. Der skal dog også masser af føde til, før den hurtige vækst faktisk indfinder sig. Læs mere om temperaturens og fødemængdens betydning.

Hurtig vækst eller høj alder

Sandarter, der vokser hurtigt, bliver sjældent ret gamle. Den højeste alder finder man hos sandarter, der vokser langsomt og ikke når rekordstørrelsen. Læs mere om vækst og alder.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sandart/alder_og_stoerrelse
19 JULI 2024