Sandartens levesteder

Mossø
Sandarten lever i en del søer, større vandløb og enkelte fjordområder. Den foretrækker uklart, iltrigt vand.

Sandarten, naturligt forekomst eller indslæbt?

I stenalderen levede der sandarter i Danmark, og alt tyder på, at de senere forsvandt af naturlige årsager. Men der er sandsynligvis ét sted i Danmark, hvor der i nyere tid har levet sandart naturligt. Alle andre nuværende bestande af sandart er skabt ved udsætning. Læs mere om sandartens forekomst.

Sandarten lever både i søer og vandløb

Selv om sandartens udbredelse i Danmark stort set skyldes udsætninger, finder man bestande af sandart i alle egne af landet. De fleste bestande findes dog i bestemte landsdele. Også i enkelte fjorde finder man bestande af sandart. Læs mere om sandartens udbredelse.

Sandarten foretrækker åbent, uklart vand

I de søer, hvor der lever sandart, træffer man den især ude i det åbne vand og ofte på ret stor dybde, da den foretrækker at opholde sig ved lav lysstyrke. Hvis søens vand er næringsrigt og uklart af alger, kan sandarten også leve i mere lavvandede søer. Læs mere om sandartens foretrukne levested.

Ofte svingende bestandsstørrelse

Sandartbestande udviser ofte nogle meget store udsving i bestandsstørrelse. Det skyldes bl.a. dens kannibalistiske levemåde, hvor den gerne æder sine yngre artsfæller. Nogle steder i udbredelsesområdet sker disse udsving med en fast cyklus, men i Danmark forekommer udsvingene ofte mere ujævnt. Læs mere om bestandsstørrelse.

Sandarten ynder varmt vand med masser af ilt

Sandarten tåler noget varmere vand end mange af de andre fisk i vores søer. Men den kræver samtidig, at vandet er rigt på ilt, hvis den skal trives. Læs mere om sandartens krav til vandkvaliteten.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/sandart/levested
24 JULI 2024