Gedderne i Stege Nor og Jungshoved Nor er mærket med Floyd-tags. Hvert mærke har en talkode, som skal registreres inden gedden bliver genudsat.

Kære Fokusfisker

Mange tak fordi du har meldt dig som Fokusfisker og vil hjælpe forskningen med at få mere viden om brakvandsgedder!

Som Fokusfisker vil vi gerne have, at du at registrere alle de gedder, du fanger i Stege Nor og Jungshoved Nor, men også gerne andre steder. Vi vil gerne have, at du fisker begge steder mindst en gang om måneden og selvfølgelig gerne mere, hvis det kan lade sig gøre.


Du skal registrere dine fangster via Fangstjournalen www.fangstjournalen.dtu.dk, som DTU Aqua lige har lanceret også som app (findes i App store og Google Play). Bemærk at dine fangster i fangstjournalen sagtens kan gøres ”hemmelige”, så du ikke behøver afsløre dine ”hot-spots” Det vil sige, at kun DTU Aqua kan se hvor og hvor mange fisk, du har fanget, og data vil kun blive brugt som overordnede baggrundsdata til at beskrive udviklingen i geddebestanden.

 

Mærkede gedder

I øjeblikket bliver der mærket et stort antal brakvandsgedder i første omgang i området ved Stege Nor og Jungshoved Nor. Gedderne bliver mærket med et lille gult mærke- et såkaldt Floytag, som sidder ved rygfinnen. Mærket har et unikt nummer, så man kan aflæse og derved registrere en mærket gedde.

Disse oplysninger vil være med til at fortælle om geddernes vandringer og vækst og kan give et billede af, hvor mange gedder der er i området. Det er vigtigt både at registrere de mærkede og umærkede fisk!

 

Hvad skal du gøre?

Når du tager ud og fisker:  Start fisketur i Fangstjournal app’en på din mobil.

Når du fanger en gedde:

  • Tryk på Tilføj fangst i Fangstjournalen. Så bliver der automatisk gemt en gps position.
  • Mål og vej gedden. Registrer længde og vægt i Fangstjournalen.
  • Hvis gedden har et mærke i ryggen: aflæs mærkenummeret (fx B0082) - skriv nummeret i feltet ”Noter” i Fangstjournalen. (Der kommer snart et specielt felt til at skrive mærkenummer)
  • Tag evt. et billede og upload. Tag evt. billede af nummeret for senere tjek.

Når fisketuren er slut – Husk at ”afslutte fisketur ” i Fangstjournal-app’en, så kommer alle oplysninger ind i Fangstjournalens database.

 

Som sagt, så er det en stor hjælp for os at du vil registrere dine fangster, det er en helt unik måde at skaffe viden og udnytte, at du og andre lystfiskere er derude og har mulighed for at fange og registrere rigtig mange fisk.

Du vil jævnlig høre nærmere og få informationer om, hvordan det går med projektet. Hvis du kender andre der fisker i områderne, må du meget gerne sprede nyheden og opfordre til at melde sig som Fokusfisker, også gerne via dine Facebook kontakter. Projektet er beskrevet på Fiskepleje.dk og kan nemt deles på FB og Twitter, www.fiskepleje.dk/brakvandsgedder. Jo flere, der registrerer gedder jo bedre, og jo sikrere viden kan vi få om brakvandsgedderne!

 

Med venlig hilsen                     

Lene Jacobsen

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/gedde/brakvandsgedder/fokusfisker
25 SEPTEMBER 2020