Gedden og det omgivende miljø


Gedden æder gerne sine egne artsfæller. Denne hungedde på 102 cm fra en lille sø åd mindst fire af sine artsfæller på hhv. 42, 55, 62 og 74 cm i løbet af ½ år.

Gedden er en vigtig rovfisk

Gedden har på flere måder stor betydning for søens fredfisk. Dels fordi gedden selvfølgelig æder mange af fredfiskene. Men lige så vigtigt er det, at risikoen for at blive ædt af en gedde kan påvirke fredfiskenes adfærd og deres muligheder for at leve godt og vokse. Læs mere om geddens betydning for søens samlede fiskebestand.

Gedder og vandrende laksefisk

I søer eller vandløb kan geddens prædation på vandrende laksefisk, såkaldt smolt, have stor betydning for smoltenes overlevelse. Problematikken er især udtalt i kunstigt anlagte søer, der gennemstrømmes af vandløb med laksefisk, herunder vandkraftsøer og de såkaldte VMP-II og -III søer. Læs mere om prædation på vandrefisk.

Gedden har fjender – også sig selv

Geddeynglen har masser af fjender, så som aborrer, fiskehejre og fiskespisende insekter. I takt med, at gedden vokser, tynder det ud i antallet af fjender. Gedden er også en rovfisk, som gerne æder artsfæller, hvis den kan komme af sted med det. Gedder over 50 cm er i praksis kun bytte for større gedder. Skarv kan æde gedder op til omkring 40 cm. Læs mere om geddens fjender.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/gedde/miljoe
8 JUNI 2023