Geddens alder og vækst


Gedden vokser hurtigt, og alle store gedder er normalt hunner.

Gedden vokser hurtigt

I forhold til mange andre fiskearter vokser gedden meget hurtigt. Ynglen kan sidst på sommeren sagtens være 12-17 cm lang og er i gennemsnit 20 cm efter 1 år. Den meget hurtige vækst fortsætter frem til kønsmodning, men selv herefter er væksten hurtig. Læs mere om geddernes vækst.

Alle de rigtig store gedder er hunner

Senere i livet adskiller væksten sig mellem de to køn. Hunnerne fortsætter med at vokse, mens hannernes vækst går næsten i stå. Det har den effekt, at alle de store gedder over ca. 80 cm er hunner. Læs mere om geddens vækst.

Alder for kønsmodning er ens hos de to køn

Langt de flest gedder gyder første gang, når de er 2 år. Men kønsmodningen kan indtræde allerede efter 1 år og så sent som i en alder af 4 år. Det er især væksten, der afgør, hvornår gedden bliver kønsmoden. De fleste bestande af gedder indeholder ikke individer, der er mere med 8-10 år gamle. Læs mere om kønsmodning og alder hos gedder.

Der kan ikke være ret mange gedder i en sø

Geddens placering højt oppe i fødekæden er en af forklaringerne på, at der generelt er længere mellem gedderne i en sø end der er mellem skaller eller aborrer. Geddens kannibalistiske adfærd er også en medvirkende årsag. Læs mere om bestandstæthed her.

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/gedde/alder_og_stoerrelse
8 JUNI 2023