Geddens føde og adfærd


I takt med at geddeynglen vokser, skifter den til nye og større fødeemner svarende til dens egen størrelse. Når ynglen er ca. 10 cm, er fisk det foretrukne bytte.

Gedden er en rovfisk, men geddeynglen æder smådyr

I takt med at ynglen vokser, skifter den til nye og større fødeemner svarende til dens egen størrelse. Først når ynglen har en størrelse på omkring 10 cm, er fisk det foretrukne bytte. Den voksne gedde er en udpræget rovfisk, der næsten udelukkende spiser fisk. Fugle, padder og pattedyr indgår kun sjældent i føden. Gedder i vandløb har anderledes fødevalg end gedder i søer. Læs mere om geddens fødevalg. 

Byttet angribes hurtigt og kontant

Gedder jager ved bagholdsangreb, enten fra et skjul eller ved langsomt at snige sig ind på byttet. Det afsluttende angreb består af et meget hurtigt ryk fremad. Samtidig åbnes munden, hvilket skaber et undertryk, der er med til nærmest at suge byttet ind mellem geddens kæber. Her sidder det uhjælpeligt fast mellem de mange bagudrettede tænder. Læs mere om geddens jagtteknik.

Gedden klarer sig i både klart og uklart vand

Gedden bruger både synet og sidelinjesansen til at jage med. Den er dermed også i stand til at fange sit bytte i uklart vand med dårlig sigt. Gedden klarer sig derfor ikke dårligere i uklart vand, men manglen på vandplanter kan betyde, at færre yngel overlever. Normalt er der lige mange store gedder (dvs. over mindstemålet) i klare og uklare søer. Læs mere om sigtens betydning.

Gedder er aktive morgen og aften, men ikke alle gedder er ens

Overordnet er gedden mest aktive morgen og aften, men der er også forskelle gennem året. Ser man på det enkelte individ viser det sig, at der findes forskellige typer af gedder, der kan have et meget forskelligt aktivitetsmønster. Selvom gedder i perioder står på lur, kan de også bevæge sig meget rundt i søen. Læs mere om gedders aktivitet og adfærd. 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/gedde/foede_og_adfaerd
31 MAJ 2023