Artsbestemmelse ved hjælp af øresten

Øresten kan anvendes til at artsbestemme fisk.

Øresten kan bruges til at bestemme, hvilken fiskeart der er tale om, fordi ørestenens udseende varierer fra fiskeart til fiskeart.

Identifikation af byttedyr

Det er nyttigt, hvis forskerne kun har skeletrester tilbage af en fisk, f.eks. fordi resten er blevet spist og fordøjet. Ved at undersøge øresten, som ligger tilbage i maveindholdet hos et rovdyr eller i ekskrementer, kan forskere finde ud af, hvilke fisk rovdyret har spist.
Læs om en undersøgelse, hvor forskere leder efter fiskeøresten i sællort

Identifikation af fiskeyngel

Forskellene på øresten kan også bruges til at artsbestemme fiskeyngel, hvor det kan være svært at se forskel på arten med det blotte øje.

F.eks. minder skrubber og pighvarrer meget om henholdsvis rødspætter og slethvarrer som ungfisk. I det første år kan man ikke skelne skrubber/rødspætter og pighvarrer/slethvarrer fra hinanden uden at tælle alle finnestrålerne på deres finner – og selv her kan der være et overlap. Men når man kigger på deres øresten, kan man se nogle forskelle. Bl.a. har skrubbens øresten kurvede og fligede kanter, nærmest som savtakker på en kniv, mens kanterne på rødspættens øresten er meget glattere (se billederne). 

  
På billedet til venstre ses, hvordan øresten fra skrubber (Platichthys flesus) er mere takkede og ujævne end øresten fra rødspætter (Pleuronectes platessa), som ses på billedet til højre. På begge øresten ses vækstringene tydeligt. Der er her tale om daglige vækstringe hos yngel. Fotos: Elliot J. Brown.

Læs mere

Øresten anvendes også til


Af Elliot J. Brown, Karin Hüssy, Julie Coad Davies og Mette K. Schiønning, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/oeresten/artsbestemmelse
19 JULI 2024