Karpen og det omgivende miljø

De store karper kan blive meget gamle.
De store karper har i praksis ingen naturlige fjender ud over mennesket og kan blive meget gamle, hvis de ikke bliver fanget.

Karpen æder bl.a. dyreplankton

Gennem livet har karpen et bredt fødevalg. Men i en lang periode lever den af dyreplankton og er dermed en del af gruppen af planktonædende fisk, på linje med mange andre karpefisk. Læs mere om den betydning, karpens fødevalg har for miljøet. 

Fødesøgning på bunden betyder mere for miljøet

Karpens fødesøgning på bunden kan have ganske alvorlige konsekvenser for miljøet. Det sker på flere forskellige måder, hvor både vandets klarhed og undervandsplanterne påvirkes. Læs mere om, hvordan karpens fødesøgning påvirker miljøet i søen. 

Karpens fjender

Karpeyngel har mange fjender, der dels vil æde dem, dels giver dem konkurrence om føden. Også de unge karper risikerer at blive ædt. Men den store voksne karpe er langt mere i sikkerhed. Læs mere om karpens fjender. 

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.  

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/karpe/miljoe
18 JULI 2024