Karpens alder og vækst

Skælkarpen er beklædt med skæl.
Skælkarpen er fuldstændig beklædt med skæl og ligner derfor en vild karpe meget.

Alle karper kønsmodner ikke ens

Undersøgelser har vist, at karper kønsmodner ved forskellig alder, alt efter om de er ægte vildkarper eller forædlede racer. Afkom i naturen efter forædlede fisk, der er undsluppet eller udsat, bevarer ofte den forædlede races træk på dette punkt. Læs mere om karpers kønsmodning. 

Karpernes vækst varierer meget

Væksten hos karper er meget forskellig, og det er ikke kun hos karper, der lever i koldt eller varmt klima, man ser forskellene. Der kan således være store forskelle i vækst blandt vilde karper under helt sammenlignelige forhold. 

Væksthastigheden påvirkes af en kombination af mange faktorer. Fødens kvalitet og mængde påvirker naturligvis væksten, men også forhold som alder for kønsmodning og maksimal alder synes at være koblet til væksten. Læs mere om karpers vækst. 

Karper kan blive meget gamle

Kaper kan opnå en meget høj alder, set i forhold til mange andre ferskvandsfisk. Nogle karper kan således bliver over 50 år gamle. Men det er langt fra alle bestande af karper, der indeholder meget gamle individer. Læs mere om karpers maksimale alder. 

Af Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.  

 

https://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/karpe/alder_og_stoerrelse
18 JULI 2024